DANE REJESTROWE

Expo Code Sp. z o.o.
ul. Mieszka I 48/50
35-303 Rzeszów
NIP: 813 36 97 033
REGON: 181154553
KRS: 0000524017

Expo Code sp. z o.o., ul. Mieszka I, 35-303 Rzeszów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000524017, o kapitale zakładowym 10 000 zł, opłaconym w całości, NIP: 813 36 97 033, REGON: 181154553.