ZARZĄD

Expo Code jest kierowane przez Zarząd, w skład którego wchodzą:

Łukasz Adamczyk
Prezes Zarządu
tel. +48 669 567 850
lukasz.adamczyk@expocode.pl

Robert Bielówka
Członek Zarządu
tel. +48 17 250 09 09
robert.bielowka@expocode.pl

Jakub Hawrylik
Członek Zarządu
tel. +48 509 052 110
jakub.hawrylik@expocode.pl